Beaches

Beaches
1988
$57 million
Nominated Academy Award; Won Grammy Award
29%
Amazon